Saturday , April 1 2023
Home / Tin tổng hợp

Tin tổng hợp

Kết cấu của nhãn cầu khi bị cận thị nặng

Khi cận thị nặng, kết cấu của nhãn cầu có những biến đổi gì ? Chúng ta biết rằng: cận thị nặng là một loại cận thị do bệnh lí, cần gọi là cận thị do trục, từ đó có thể dẫn đến nhiều dạng biến đổi cấu trúc của nhãn cầu, ...

Read More »