Wednesday , May 31 2023
Home / Thơ vui / Bụt cũng phải cười

Bụt cũng phải cười

Sắp thêm một tuổi sợ già nua
Để khi màu tóc nhạt theo mùa
Đâu còn trắng kiện như xưa
Sợ mai thức dậy mắt mờ lưng đau
Tuổi xuân thấm thoát đã qua mau
Đời trôi như một giấc chiêm bao
Ngộ ra đáng sống làm sao
Tết nay thêm một tuổi cao với đời
Xin ba điều ước nhé Bụt ơi
Điều thứ nhất sức khỏe tuyệt vời
Điều thứ hai mãi vui chơi
Điều cuối xin Bụt hãy cười!

Bá Toàn