Wednesday , May 31 2023
Home / Thơ vui

Thơ vui

Bụt cũng phải cười

Sắp thêm một tuổi sợ già nua Để khi màu tóc nhạt theo mùa Đâu còn trắng kiện như xưa Sợ mai thức dậy mắt mờ lưng đau Tuổi xuân thấm thoát đã qua mau Đời trôi như một giấc chiêm bao Ngộ ra đáng sống làm sao Tết nay ...

Read More »