Sunday , January 17 2021
Home / Tag Archives: Hư đĩa đệm

Tag Archives: Hư đĩa đệm

Kết quả nghiên cứu hư đĩa đệm qua chụp đĩa đệm

Tương quan giữa các giai đoạn hư đĩa đệm với tuổi bệnh nhân Bằng kỹ thuật chụp đĩa đệm, chúng tôi đã đối chiếu với những biểu hiện lâm sàng của những bệnh nhân có bệnh lý đĩa đệm với hình ảnh chụp đĩa đệm CSTL. Trên 72 đĩa đệm được ...

Read More »